Verwerkingslijn met buffer

Er is door Spamecon een verwerkingslijn voor aardappelen gemaakt. Hierbij worden de aardappelen in een plastic bak gestort en door middel van verschillende rollenbanen met buffercapaciteit naar een verwerkingsstation getransporteerd. Door de buffercapaciteit is de wachttijd tussen beide werkstations geminimaliseerd. Na het tweede verwerkingsstation wordt de bak een tweede buffersysteem in getransporteerd waarbij de bakken handmatig afgenomen kunnen worden om te verwerken. Er zijn 3 standen ingebouwd: hoog- midden- laag seizoen.